Ka një datë të saktë kur duhet hequr pema dhe zbukurimet e festave?


January 06, 2022

Sapo festat mbarojnë, shumë njerëz kanë dëshirën të nisin me pastrimin e shtëpisë dhe heqjen e zbukurimeve dhe pemës së Krishtlindjeve. Kjo duket sikur na kthen në normalitet.

Mirëpo, a ka një ditë të caktuar se kur duhet hequr pema?

Sipas traditës, që daton në shekullin e katërt, shumë të krishterë kanë shënuar fundin e sezonit të Krishtlindjeve në Natën e Dymbëdhjetë (ose 12 netë pas Krishtlindjes), një mbrëmje e njohur gjithashtu si vigjilja e Epifanisë.

Epifania shënon ditën kur Tre Mbretërit (ose Të Urtët) vizituan foshnjën Jezus, dhe festohet ose më 5 janar ose 6 janar (në varësi të faktit nëse e llogaritni ditën e parë si Krishtlindje apo jo).

Megjithëse grupet e krishtera thuhet se nuk pajtohen se cila datë është e saktë, tradita dikton se Nata e Dymbëdhjetë është koha më e mirë për të hequr zbukurimet festive - përfshirë pemën tuaj. Besohet se lënia shumë gjatë pas Natës së Dymbëdhjetë do të sjellë fat të keq.

Megjithatë, mbani parasysh se duhet ta hiqni pemën e Krishtlindjes kur është koha më e përshtatshme për ju dhe familjen tuaj, sepse nuk ka vërtet një përgjigje "të saktë" se kur duhet ta bëni.